Biuro Rachukowe Alwar
O firmie Dlaczego z nami Zespół Partnerzy Polecane Referencje
Misja firmy

Naszą misją jest
aby swoją wiedzą
i doświadczeniem
wspierać bezpieczny rozwój
Twojego przedsiębiorstwa.

Wiedzieć więcej
Stale się rozwijać
Działać rzetelnie i etycznie
Być solidnym partnerem

ZWROT VAT VZM

Wszyscy podatnicy dokonujący wydatków związanych z remontem lub budową mają prawo do złożenia wniosku o zwrot części VAT-u zapłaconego przy zakupie materiałów remontowych i budowlanych.

Możecie odzyskać nawet do 15 % z wydatkowanych pieniędzy!

Jest to różnica między podatkiem VAT obowiązującym przed 1 majem 2004 (wówczas stawka 7 %) a obecnym w wysokości 23%. Różnica ta stanowi 65,22 % podatku wykazanego na posiadanych przez Państwa oryginałach faktur VAT.

Zasady zwrotu reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468), z nowelizacją z dnia 19 września 2007 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1382).

Dokładne kwoty zwrotu zależą od spełnienia szczegółowych warunków, na przykład od tego czy był one odliczane jako wydatki remontowe w zeznaniu rocznym oraz czy wymagały pozwolenia na budowę.

Proponujemy sporządzenie wniosków dotyczących zwrotu VAT z zakupu materiałów budowlanych poniesionych po 1 maja 2004 r. Wnioski można składać raz na rok, nie później niż 6 miesięcy od zakończenia inwestycji. Aby zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa we współpracy z nasza Firmą wprowadziliśmy dwuetapowy system świadczenia usługi VZM.

ETAP I

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem zwrotu wystarczy, że prześlecie do nas swój adres z prośbą o ankietę. Po wypełnieniu ankietę razem z fakturami zakupu lub ich kserokopiami prześlecie do naszego Biura. Dokonamy wstępnej kalkulacji zwrotu i kosztów sporządzenia wniosku. Koszt naszej usługi zależy od ilości dokumentów i nakładu włożonej przez nas pracy. To Państwo zadecydujecie czy mamy wykonać zlecenie, czy też z niego zrezygnujecie NIE PONOSZĄC ŻADNYCH KOSZTÓW. Na pewno nie zaproponujemy Państwu sporządzenia wniosku, który nie będzie dla was korzystny finansowo.

ETAP II

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z naszych usług to:

  • dokonamy weryfikacji faktur dokumentujących poniesione wydatki,
  • sprawdzimy, które materiały budowlane zmieniły stawkę VAT i kwalifikują się do wykazania w odliczeniu,
  • wyszukamy i uzupełnimy brakujące kody PKWiU na fakturach, ponieważ z doświadczenia wiemy, że zwroty następują wówczas szybciej i więcej materiałów kwalifikuje sie do odliczenia
  • wypełnimy wniosek wraz z załącznikami i niezbędnymi oświadczeniami, który następnie przedstawimy Państwu do podpisania.

Wymagane dokumenty:

  • Oryginały zapłaconych faktur, jeżeli na fakturze nie ma potwierdzenia zapłaty wymagany jest inny dowód wpłaty lub potwierdzenie sprzedawcy.
  • Tytuł prawny do budowanej / remontowanej nieruchomości (akt notarialny zakupu, umowa dzierżawy etc.).
  • Pozwolenie na budowę (jeżeli było wymagane).
tel. 074 831 06 76
074 831 57 18
074 832 05 86
fax 074 832 02 86
Alwar@BiuroAlwar.com.pl
Biuro Rachunkowe Alwar sc
58-200 Dzierżoniów
ul. Pocztowa 16a, Polska
NIP 8821000933
Regon 891113760

© 2008 Projekt strony i prawa autorskie - Biuro Rachunkowe "ALWAR"